I pomoc

Nawigacja

Kraje partnerskie/Partners Alternatywne źródła energii/Alternative energy sources Wycieczki/ Trips Wyniki ankiet/ Questionnaires Doświadczenia/ Experiments Karty pracy/ Worksheet Energia w Polsce/ Energy in Poland Energia słoneczna/ Solar energy Energia wiatrowa/ Wind energy energia wodna/ hydropower energia geotermalna/ geothermal energy Biopaliwa/biofuels Energetyka jądrowa/ nuclear power Spotkania projektowe/ Project meetings Wystawa prac

COMENIUS

Energia wiatrowa/ Wind energy

Od kwietnia do czerwca zajmujemy się energią wiatrową.

Energia_wiatrowa.K.Hofman.ppt

Elektrownia_wiatrowa.M.Chruścicka.ppt


Energetyka_wiatrowa.M.Nowak.pptx

Energia_wiatru.K.Kowalski.ppt

Alternatywy_wykorzystania_energii_wiatru_A._Rosinska.pptx

Alternatywy_wykorzystania_energii_wiatru.J._Berus.ppt

Elektrownia_wiatrowa_W._Sitek.pptx

Energetyka_wiatrowa_w_Polsce._D._Gajda.pptx

Energia_wiatrowa.pptx

Uwarunkowania wykorzystania energii wiatru

Szacuje się, że na 1/3 powierzchni Polski istnieją odpowiednie warunki dla wykorzystania energii wiatru, a produkcja energii elektrycznej z wiatru może osiągnąć nawet 17 proc. bilansu energetycznego kraju. W chwili obecnej w Polsce pracuje 29 elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 10 MW.

Z budową siłowni wiatrowych wiąże się jednak kilka problemów. Są one uzależnione od dość nieprzewidywalnego źródła energii. Zanim przystąpi się do budowy, muszą być przeprowadzone żmudne i kosztowne badania wietrzności. Trwają one minimum dwa lata, a w praktyce nawet 3-5 lat.

Inny problem, to nieprzewidywalność dostaw energii. Gdy wiatr wieje zbyt słabo, energii brakuje. Zbyt mocne podmuchy także są niekorzystne. Efektem są zawirowania w dostawach energii, co jest kłopotliwe w okresach szczytowych poborów mocy. Aby to zmienić, potrzebne byłoby uzupełnienie źródeł energii szybko uruchamianymi turbinami gazowymi.

Kolejnym problem jest zagrożenie dla tras przelotów ptaków. Z badań międzynarodowej organizacji ekologicznej Pro Animals wynika, że w wielu miejscach trasy migracji ptaków krzyżują się, a nawet pokrywają z miejscami najlepiej sprzyjającymi budowie farm wiatrowych. Efektem jest zagłada dużej ilości ptaków.

Budowa wiatraków przynosi jednak także wymierne korzyści. Z naturalnych względów elektrownie wiatrowe lokalizowane są najczęściej w pobliżu akwenów lub wprost na nich. W naszym kraju oznacza to, że wiatraki powinny być budowane głównie na północy kraju, gdzie występuje problem niedostatku energii, której źródła są na południu. Budując wiatraki uniknęlibyśmy budowy kosztownych linii przesyłowych.

Należy pamiętać, że wiatraki produkują naprawdę czystą energię, co trudno powiedzieć np. o spalaniu biomasy. Po wyeksploatowaniu farmy (okres 25-30 lat) - praktycznie nie ma problemu z jej utylizacją czy kosztowną rekultywacją terenu, czego wymaga obszar po klasycznej elektrowni.

Wiatraki to dobra inwestycja

Budowa farmy wiatrowej gwarantuje wysoki zwrot z kapitału. Instytucje finansowe chętnie angażują się w takie inwestycje i akceptują wysoką dźwignię finansową. Problemem jest jednak duża ilość czasochłonnych formalności związanych z budową i uruchomieniem farmy.

Pieniądze na inwestycję nie są problemem

Inwestycja w 1 MW energii z wiatru wynosi ok. 1,5 mln euro. Zdobycie funduszy na ten cel nie jest problemem. Przy obecnych możliwościach finansowania wystarczy kapitał w wysokości 5 proc. wartości inwestycji. 15 proc. wyłoży inwestor finansowy, a na pozostałe 80 proc. można dostać kredyt . W 2008 r. roku ma również ruszyć nabór wniosków o unijne dotacje na budowę farm (działanie 9.4 programu operacyjnego "Infrastruktura i środowisko").

Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji w części deweloperskiej (sprzedaż gotowej farmy) wynosi 25 - 40 proc., zaś eksploatacyjnej 15 - 20 proc. Tak duża zyskowność wynika m.in. z tego, że ceny energii z OZE należą w Polsce do najwyższych w Europie - za sprzedaż 1 MWh energii właściciel farmy może uzyskać do 110 euro, podczas gdy w Niemczech tylko 80, a w Holandii nawet 70 euro.

Najważniejsza jest lokalizacja.

Turbina powinna pracować przynajmniej 2 tys. godzin w roku. Do niedawna minimalna prędkość wiatru przy tego typu inwestycjach musiała wynosić 6 m/s, ale najnowsze turbiny zapewniają opłacalność przedsięwzięcia już przy prędkości 5 m/s. To pozwala na rozwijanie inwestycji także poza polskim Wybrzeżem, gdzie do tej pory powstało najwięcej farm.

Wybór właściwej lokalizacji wiąże się z pierwszym dużym wydatkiem, czyli pomiarem wiatru, co wymaga budowy masztu wysokości 40 m i kosztuje ok. 150 tys. zł. Wyniki pomiaru są jednym z tych dokumentów, które trzeba mieć ze sobą, rozpoczynającstarania o kredyt.

Trzeba być cierpliwym

Od momentu znalezienia lokalizacji do uruchomienia wiatraka upływa średnio pięć lat. Prawdziwym problemem jest zdobycie wszystkich pozwoleń, których jest w sumie ok. 60 (od oceny oddziaływania na środowisko - w tym na ptaki i wykopaliska - po pozwolenia od lotnictwa i warunki przyłączenia do sieci). Może zająć to nawet trzy lata.

Największym wydatkiem przy inwestycji w farmę wiatraków jest zakup turbiny - pochłania ok. trzech czwartych funduszy. Żywotność turbiny wynosi ponad 20 lat, a inwestycja zwraca się przy dobrej wietrzności po czterech - pięciu latach, gdy zaś wiatr wieje słabiej (np. na południu Polski) - po ok. siedmiu - ośmiu latach. Zakup turbiny nie jest jednak tylko kwestią pieniędzy, ale i czasu- na jej dostawę trzeba czekać zwykle trzy - cztery lata

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć