I pomoc

Nawigacja

Model szkoły, model nauczyciela, model absolwenta Historia szkoły Nasz patron Hymn szkoły Program wychowawczy

O szkole

Model szkoły, model nauczyciela, model absolwenta

MODEL SZKOŁY:

 • - przyjazna dla ucznia, zapewniająca jego indywidualny, wszechstronny rozwój,
 • - nowocześnie zarządzana,
 • - posiadająca wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
 • - dysponująca nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w nowoczesne pomoce naukowe,
 • - bezpieczna i opiekuńcza,
 • - otwarta na środowisko, ciągle się rozwijająca,
 • - premiująca kreatywne, twórcze postawy,
 • - umożliwiająca dostęp do informacji.

MODEL NAUCZYCIELA:

 • - wymagający najpierw od siebie, a potem od innych,
 • - tolerancyjny,
 • - bardzo dobrze wykształcony i stale podnoszący swoje kwalifikacje,
 • - lubiący uczniów i swoją pracę,
 • - o szerokich horyzontach myślowych,
 • - nowoczesny,
 • - zrównoważony i kulturalny.

MODEL ABSOLWENTA:

 • - komunikatywny, otwarty na otoczenie,
 • - asertywny,
 • - wszechstronnie wykształcony,
 • - radzący sobie ze stresem i problemami,
 • - chętny do współpracy i bezinteresownej pomocy,
 • - przygotowany do świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej,
 • - odpowiedzialny,
 • - posiadający właściwą hierarchię wartości,
 • - znający języki obce,
 • - umiejący korzystać z różnych źródeł informacji,
 • - sprawnie posługujący się technikami komputerowymi,
 • - posiadający umiejętność efektywnej pracy zespołowej.

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć