I pomoc

Kalendarz

Kalendarz 2018/2019

Kalendarz

 

Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2018/2019

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r. godz. 9.00 /poniedziałek/

Zebrania organizacyjne z rodzicami

6 września 2018r. godz. 17.00 /czwartek/

Poligon klas pierwszych

27 września-1 października  2018r.

Konferencja analityczna- wyniki matur

18 października 2018r. godz. 16.00 /czwartek/

Zebrania z rodzicami, konsultacje

18 października 2018r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie zagrożeń semestralną oceną niedostateczną

21 listopada 2018r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

22 listopada  2018r. godz.17.00 /czwartek/

Wystawienie propozycji ocen semestralnych

6 grudnia 2018r. godz. 12.00 /środa/

Wigilie klasowe

21 grudnia 2018r. godz. 9.00 /piątek/

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018r.

Wystawienie ocen semestralnych

20 grudnia  2018r. godz.14.00 /czwartek/

Zakończenie zajęć I semestru- konferencja klasyfikacyjna

21 grudnia 2018r. godz. 10.30  /piątek/

Ferie zimowe

11-24 lutego 2019r.

Konferencja podsumowująca

7 lutego 2019r. godz.15.00 /czwartek/

Zebrania z rodzicami, konsultacje

7 lutego 2019r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie uczniom klas trzecich zagrożeń oceną niedostateczną

20  marca 2019r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

21  marca 2019r. godz. 17.00 /czwartek/

Rekolekcje wielkopostne

15-17 kwietnia 2019r.

Wystawienie uczniom klas trzecich propozycji ocen rocznych

10 kwietnia 2019r. godz. 12.00 /środa/

Wiosenna przerwa świąteczna

18-23 kwietnia 2019r.

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 3

17 kwietnia 2019r. godz. 15.00 /środa/

Konferencja klasyfikacyjna

24 kwietnia 2019r. godz.14.45 /środa/

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

26 kwietnia 2019r. godz.12.00 /piątek/

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

maj 2019r. /6 maja  j.polski, 7 maja matematyka
8 maja język angielski/

Poligon  wiosenny

maj 2019r.

Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną

14 maja 2019r. godz. 12.00 /wtorek/

Zebrania rodziców- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

16 maja 2019r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie propozycji ocen rocznych

29 maja 2019r. godz. 12.00 /środa/

Wystawienie ocen rocznych

17 czerwca 2019r. godz. 15.00 /poniedziałek/

Konferencja klasyfikacyjna

18 czerwca 2019r. godz. 14.00 /wtorek/

Konferencja plenarna

19  czerwca 2019r. godz. 13.00  /środa/

Dni wolne /święta/

1 listopada 2018r. /czwartek/

1 stycznia 2019r. /wtorek/

1 maja 2019r. /środa/

3 maja 2019r. /piątek/

20 czerwca 2019r. /czwartek/

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2 listopada 2018r. /piątek/

29 kwietnia 2019r. /poniedziałek/

30 kwietnia 2019r. /wtorek/

2 maja 2019r. /czwartek/

6 maja 2019r. /poniedziałek/

7 maja 2019r. /wtorek/

8 maja 2019r. /środa/

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21 czerwca 2019r. godz. 9.00 /piątek/

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019r.

 

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć