I pomoc

klasy pierwsze klasy drugie klasy trzecie

Podręczniki

klasy pierwsze

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

 

 

 

LP.

PRZEDMIOT

 

 

WYDAWNI-

CTWO

TYTUŁ

AUTOR

 

1

Biologia

OPERON

Odkrywamy na nowo- Biologia

B. Jakubik

R. Szymańska

 

2

 

Chemia

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A.Mrzigod

J.Mrzigod

 

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

OPERON

Odkrywamy na nowo-Edukacja dla bezpieczeństwa

M.Goniewicz

A.Nowak-Kowal

 

4

Etyka

OPERON

Odkrywamy na nowo- Etyka

P.Kołodziński

J.Kapiszewki

 

5

 

Fizyka

Nowa Era

Odkryć fizykę

Marcin Braun Weronika Śliwa

 

6

 

Geografia

Nowa Era

Oblicza geografii. Zakres podstawowy

R. Uliszak

K.Wiedermann

 

7

 

Historia

Nowa Era

Poznać przeszłość wiek XX

S.Roszak

J.Kłamkow

 

8

 

Informatyka

-

-

-

 

9

 

Język angielski

 

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans

J.Dooley

 

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans

J.Dooley

 

10

Język niemiecki

ZAKUP WE WRZEŚNIU PO PODZIALE NA GRUPY

Lektor Klett

Direkt Neu 1A lub 1B

G.Motta

B.Ćwikowska

 

11

 

Język polski

Nowa Era

Ponad słowami

Cz.1 i cz.2

Anna Równy

M.Chmiel

 

12

Matematyka

Nowa Era

MATeMAtyka

W.Babiński,L.Chańko

D.Ponczek

 

13

Podstawy przedsiębiorczości

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Z.Makieła

T.Rachwał

 

14

Religia

Św. Wojciech

Moje miejsce w Kościele

-ks. Jan Szpet

Danuta Jackowiak

 

15

Wiedza o kulturze

Nowa Era

Spotkania z kulturą

M.Bokiniec i inni

 

16

Wiedza o społeczeństwie

OPERON

Odkrywamy na nowo- Wiedza

o społeczeństwie

Z.Smutek

J.Moleska

 

17

Wychowanie fizyczne

-

-

-

 

18

Zajęcia artystyczne

-

-

-

 

19

Wychowanie do życia w rodzinie

-

-

-

 

20

Strzelectwo i musztra

-

-

-

 

 

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

LP.

PRZEDMIOT

KLASA

PODRĘCZNIK

WYDAWNI-

CTWO

TYTUŁ

AUTOR

Nr ewidencyjny MEN

1

Biologia

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Biologia

B. Jakubik

R. Szymańska

436/2012

2

 

Chemia

1

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A.Mrzigod

J.Mrzigod

438/2012

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1

OPERON

Odkrywamy na nowo-Edukacja dla bezpieczeństwa

M.Goniewicz

A.Nowak-Kowal

411/2012

4

Etyka

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Etyka

P.Kołodziński

J.Kapiszewki

408/2011

5

 

Fizyka

1

Nowa Era

Odkryć fizykę

Marcin Braun Weronika Śliwa

447/2012

6

 

Geografia

1

Nowa Era

Oblicza geografii. Zakres podstawowy

R. Uliszak

K.Wiedermann

433/2012

7

 

Historia

1

Nowa Era

Poznać przeszłość wiek XX

S.Roszak

J.Kłamkow

525/2012

8

 

Informatyka

1

-

-

-

-

9

 

Język angielski

 

1

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans

J.Dooley

720/2/2014

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans

J.Dooley

720/2/2014

10

Język niemiecki

zakup we wrześniu po podziale na grupy

Lektor Klett

Direkt Neu 1A lub 1B

G.Motta

B.Ćwikowska

333/1/2011/z1

333/2/2011/z1

11

 

Język polski

1

Nowa Era

Ponad słowami

Cz.1 i cz.2

Anna Równy

M.Chmiel

425/1/2012

425/2/2012

12

Matematyka

1

Nowa Era

MATeMAtyka

W.Babiński,L.Chańko

D.Ponczek

378/1/2011

13

Podstawy przedsiębiorczości

1

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Z.Makieła

T.Rachwał

467/2012

14

Religia

1

Św. Wojciech

Moje miejsce w Kościele

-ks. Jan Szpet

Danuta Jackowiak

-

15

Wiedza o kulturze

1

Nowa Era

Spotkania z kulturą

M.Bokiniec i inni

449/2012

16

Wiedza o społeczeństwie

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Wiedza

o społeczeństwie

Z.Smutek

J.Moleska

407/2011

17

Wychowanie fizyczne

1

-

-

-

-

18

Zajęcia artystyczne

1

-

-

-

-

19

Wychowanie do życia w rodzinie

1

-

-

-

-

 

               

 

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOWICACH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

LP.

PRZEDMIOT

KLASA

PODRĘCZNIK

WYDAWNI-

CTWO

TYTUŁ

AUTOR

Nr ewidencyjny MEN

1

Biologia

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Biologia

B. Jakubik

R. Szymańska

436/2012

2

 

Chemia

1

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa

A.Mrzigod

J.Mrzigod

438/2012

3

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

1

OPERON

Odkrywamy na nowo-Edukacja dla bezpieczeństwa

M.Goniewicz

A.Nowak-Kowal

411/2012

4

Etyka

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Etyka

P.Kołodziński

J.Kapiszewki

408/2011

5

 

Fizyka

1

Nowa Era

Odkryć fizykę

Marcin Braun Weronika Śliwa

447/2012

6

 

Geografia

1

Nowa Era

Oblicza geografii. Zakres podstawowy

R. Uliszak

K.Wiedermann

433/2012

7

 

Historia

1

Nowa Era

Poznać przeszłość wiek XX

S.Roszak

J.Kłamkow

525/2012

8

 

Informatyka

1

-

-

-

-

9

 

Język angielski

 

zakup we wrześniu po podziale na grupy

Oxford

Oxford  Matura Solutions pre-intermediate

Tim Falla

733/2/2015

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans

J.Dooley

720/2/2014

10

Język niemiecki

zakup we wrześniu po podziale na grupy

Lektor Klett

Direkt Neu 1A lub 1B

G.Motta

B.Ćwikowska

333/1/2011/z1

333/2/2011/z1

11

 

Język polski

1

Nowa Era

Ponad słowami

Cz.1 i cz.2

Anna Równy

M.Chmiel

425/1/2012

425/2/2012

12

Matematyka

po podziale na klasy

WSiP

Matematyka poznać, zrozumieć kl.1

Z.Łaszczyk

540/1/2012

po podziale na klasy

Nowa Era

MATeMAtyka

W.Babiński,L.Chańko

D.Ponczek

378/1/2011

13

Podstawy przedsiębiorczości

1

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Z.Makieła

T.Rachwał

467/2012

14

Religia

1

Św. Wojciech

Moje miejsce w Kościele

-ks. Jan Szpet

Danuta Jackowiak

-

15

Wiedza o kulturze

1

Nowa Era

Spotkania z kulturą

M.Bokiniec i inni

449/2012

16

Wiedza o społeczeństwie

1

OPERON

Odkrywamy na nowo- Wiedza

o społeczeństwie

Z.Smutek

J.Moleska

407/2011

17

Wychowanie fizyczne

1

-

-

-

-

18

Zajęcia artystyczne

1

-

-

-

-

19

Wychowanie do życia w rodzinie

1

-

-

-

-

 

                                                                                                                                                                               

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DLA KLAS PIERWSZYCH

XV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KATOWICACH 

PODRĘCZNIK

WYDAWNI-

CTWO

TYTUŁ

AUTOR

Nr ewidencyjny MEN

OPERON

Odkrywamy na nowo- Biologia

B. Jakubik R. Szymańska

436/2012

Nowa Era

To jest chemia

R. Hassa A.Mrzigod J.Mrzigod

438/2012

OPERON

Odkrywamy na nowo-Edukacja dla bezpieczeństwa

M.Goniewicz A.Nowak-Kowal

411/2012

OPERON

Odkrywamy na nowo- Etyka

P.Kołodziński J.Kapiszewki

408/2011

Nowa Era

Odkryć fizykę

Marcin Braun Weronika Śliwa

447/2012

Nowa Era

Oblicza geografii. Zakres podstawowy

R. Uliszak K.Wiedermann

433/2012

Nowa Era

Poznać przeszłość wiek XX

S.Roszak J.Kłamkow

525/2012

Oxford

Oxford  Solutions pre-intermediate

Tim Falla

733/2/2015

Egis

Matura Prime Time Plus Pre-Intermediate

V.Evans J.Dooley

720/2/2014

Lektor Klett

Direkt Neu 1A lub 1B

G.Motta B.Ćwikowska

333/1/2011/z1

333/2/2011/z1

Nowa Era

Ponad słowami Cz.1 i cz.2

Anna Równy M.Chmiel

425/1/2012 425/2/2012

WSiP

Matematyka poznać, zrozumieć kl.1

Z.Łaszczyk

540/1/2012

Nowa Era

MATeMAtyka

W.Babiński,L.Chańko D.Ponczek

378/1/2011

Nowa Era

Krok w przedsiębiorczość

Z.Makieła

T.Rachwał

467/2012

Nowa Era

Spotkania z kulturą

M.Bokiniec i inni

449/2012

OPERON

Odkrywamy na nowo- Wiedza o społeczeństwie

 Z.SmutekJ.Moleska

407/2011

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć