I pomoc

Nawigacja

Model I MISJA szkoły

MISJA I MODEL SZKOŁY

MODEL SZKOŁY:

  - przyjazna dla ucznia, zapewniająca jego indywidualny, wszechstronny rozwój,

- nowocześnie zarządzana,

  - posiadająca wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,

  - dysponująca nowoczesnymi pracowniami wyposażonymi w nowoczesne pomoce naukowe,

  - bezpieczna i opiekuńcza,

- otwarta na środowisko, ciągle się rozwijająca,

- premiująca kreatywne, twórcze postawy,

  - umożliwiająca dostęp do informacji.

MODEL NAUCZYCIELA:

  - wymagający najpierw od siebie, a potem od innych,

- tolerancyjny,

  - bardzo dobrze wykształcony i stale podnoszący swoje kwalifikacje,

  - lubiący uczniów i swoją pracę,

  - o szerokich horyzontach myślowych,

  - nowoczesny

 - zrównoważony i kulturalny.

MODEL ABSOLWENTA:

  - komunikatywny, otwarty na otoczenie,

  - asertywny,

  - wszechstronnie wykształcony,

  - radzący sobie ze stresem i problemami,

 - chętny do współpracy i bezinteresownej pomocy,

  - przygotowany do świadomego wyboru przyszłej drogi życiowej,

  - odpowiedzialny,

  - posiadający właściwą hierarchię wartości,

- znający języki obce,

  - umiejący korzystać z różnych źródeł informacji,

  - sprawnie posługujący się technikami komputerowymi,

  - posiadający umiejętność efektywnej pracy zespołowej.

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć