I pomoc

Nawigacja

Wyniki Wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy Informacje DEKLARACJA 2021 HARMONOGRAM Dostosowania Przybory pomocnicze KOMUNIKATY ODPŁATNOŚCI Wgląd do prac maturalnych Informatory Arkusze materiały dodatkowe zbiór zadań z matematyki Ustny j.polski Wewnątrzszkolna instrukcja OKE CKE MATURA 2023

Kącik maturzysty

Wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy

Wgląd do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej po egzaminie maturalnym przeprowadzonym w roku szkolnym 2020/2021.

OPUBLIKOWANO  · AKTUALIZACJA 

 1. Wglądy będą przeprowadzane zgodnie z procedurą obowiązującą w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – prosimy o zapoznanie się z tą procedurą przed odbyciem wglądu (link ).
 2. Wniosek o wgląd można złożyć od dnia ogłoszenia wyników, czyli 5 lipca:
  • z wykorzystaniem aplikacji elektronicznej (link) lub
  • e-mailem (link) lub
  • pocztą tradycyjną (link).
 3. Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana w ciągu 5 dni roboczych od daty rejestracji wniosku:
  • SMS-em na numer telefonu podany w zgłoszeniu lub
  • telefonicznie lub
  • mailowo.
 4. Zaleca się korzystanie z własnych wydruków schematów oceniania (lub z wersji elektronicznej pobranej ze strony internetowej CKE) oraz z własnych przyborów do pisania (z  wkładem lub atramentem w kolorze innym niż niebieski i czarny).
 5. Wglądy do sprawdzonych i ocenionych prac egzaminu maturalnego będą odbywały się w siedzibie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie, ul. Mickiewicza 4. 

Aby złożyć wniosek w wersji elektronicznej należy nacisnąć link – w punkcie 2. – a następnie postępować zgodnie z poleceniami.

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć