I pomoc

Nawigacja

Kalendarz

Kalendarz 2020/2021

Kalendarz

Załącznik nr 1 do protokołu nr 1/2020/2021

logo-granatowe(1)

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2020r. godz. 9.00 /wtorek/

Zebrania organizacyjne z rodzicami

3 września 2020r./czwartek/

 godz. 16.00-klasy 2, 17.30-klasy 1 i 3

Poligon

17-21.09- klasy pierwsze, 21-25.09- klasy 2

Konferencja analityczna- wyniki matur

5 listopada 2020r. godz. 16.00 /czwartek/

Zebrania z rodzicami, konsultacje

5 listopada 2020r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie zagrożeń semestralną oceną niedostateczną oraz propozycji ocen semestralnych

24 listopada 2020r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie o propozycjach ocen, konsultacje

3 grudnia 2020r. godz.17.00 /czwartek/

Wigilie klasowe

22 grudnia 2020r. godz. 9.00 /wtorek/

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2020r.

Wystawienie ocen semestralnych

21 grudnia 2020r. godz.12.00 /poniedziałek/

Zakończenie zajęć I semestru- konferencja klasyfikacyjna i podsumowująca

22 grudnia 2020 r. godz. 15.00/wtorek/

Ferie zimowe

4-17 stycznia 2021r.

Wystawienie uczniom klas trzecich zagrożeń oceną niedostateczną oraz propozycji ocen semestralnych

24 marca 2021r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o zagrożeniu oceną niedostateczną i propozycjach ocen semestralnych, konsultacje

25 marca 2021r. godz. 17.00 /czwartek/

Rekolekcje wielkopostne

marzec 2021r.

Wiosenna przerwa świąteczna

1-6 kwietnia 2021r.

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 3

27 kwietnia 2021r. godz. 15.00 /wtorek/

Konferencja klasyfikacyjna

28 kwietnia 2021r. godz.14.45 /środa/

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

30 kwietnia 2021r. godz.12.00 /piątek/

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

maj 2021r.

Poligon  wiosenny

maj 2021r.

Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną oraz propozycji ocen

18 maja 2021r. godz. 12.00 /wtorek/

Zebrania rodziców- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną oraz propozycjach ocen, konsultacje

20 maja 2021r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie ocen rocznych

21 czerwca 2021r. godz. 15.00 /poniedziałek/

Konferencja klasyfikacyjna i plenarna

23 czerwca 2021r. godz. 14.00 /środa/

Dni wolne /święta/

14 października 2020r. /środa/

11 listopada 2020r. /środa/

1 stycznia 2021r. /piątek/

6 stycznia 2021r. /środa/

3 maja 2021r. /poniedziałek/

3 czerwca 2021r. /czwartek/

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 maja, 5 maja, 6 maja, 7 maja 2021r.

4 czerwca 2021r.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25 czerwca 2021r. godz. 9.00 /piątek/

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021r.

 

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć