I pomoc

Nawigacja

KLASY MUNDUROWE

TREŚCI NAUCZANIA

Treści nauczania

1.      Organizacja i zadania Wojska Polskiego.

            - organizacja i cele działań Wojsk Lądowych

            - organizacja i cele działań Sił Powietrznych

            - organizacja i cele działać Marynarki Wojennej

            - organizacja i cele działań Wojsk Specjalnych

            - symbole narodowe i stopnie wojskowe

2.      System kształcenia zawodowego w służbach wojskowych

            - struktura szkół i ośrodków szkolenia

            - zasady naboru i oczekiwane predyspozycje od kandydatów do wyższych szkół oficerskich,     szkół podoficerów

            - Narodowe Siły Rezerwowe i zawodowa służba wojskowa

3.      Elementy musztry indywidualnej i zespołowej

            - umundurowanie i stosunek żołnierza do munduru

            - postawa zasadnicza i swobodna

            - marsz krokiem zwykłym i defiladowym

            - zwroty w miejscu

            - zasady oddawania honorów

            - oddawanie honorów bez nakrycia głowy w miejscu i w marszu

            - oddawanie honorów w nakryciu głowy w miejscu i w marszu

            - dowodzenie – wydawanie podstawowych komend i kontrola ich wykonania

            - wykonywanie zbiórek w wyznaczonym miejscu i ugrupowaniu

            - marsz, bieg, zatrzymanie

            - oddawanie honorów pododdziałem

            - święta państwowe

4.      Wyszkolenie strzeleckie

            - warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania

            - warunki odbywania strzelania

            - zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy i posługiwania się bronią

            - budowa i posługiwanie się bronią strzelecką długą

            - budowa i posługiwanie się bronią strzelecka krótką

            - postawa strzelecka

            - celowanie i prowadzenie celnego ognia

            - przeładowywanie, rozładowywanie i sprawdzanie  rozładowania broni

5.      Pierwsza pomoc w warunkach terenowych

            - sposoby wzywania pomocy w terenie niedostępnym

            - zasady bezpiecznego poruszania się w górach i terenie nieznanym

            - pierwsza pomoc przy urazach głowy, kończyn i kręgosłupa w warunkach terenowych

            - organizacja grupy podczas wypadku

            - pierwsza pomoc przy hipotermii

            - przejmowanie przewodnictwa w grupie, podział ról

 

6.      Terenoznawstwo

            - wyznaczanie kierunku północnego z mapą i bez mapy

            - posługiwanie się mapą, czytanie mapy

            - znaki umowne

            - posługiwanie się kompasem

            - wyznaczanie azymutu i marsz na azymut

            - przeliczanie skali mapy na wartość rzeczywistą

            - określanie swojego położenia w terenie

            - określanie swojego położenia na mapie

            - marszobieg na orientację

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć