I pomoc

Nawigacja

 • Zostań w domu

  Kochani Uczniowie,  Drodzy Rodzice i Nauczyciele 

  Niestety przyszło nam żyć w ciężkim czasie. Posłuchajmy i zostańmy w domu. Dzisiejsza technika pozwala nam się komunikować i być ze sobą, nie będąc obok siebie.  Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Dużo zdrowia!

 • Informacje

  Informacje dla uczniów 

  Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

   

  Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby. 

  Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji, ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

  Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!

  Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał. Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

  • nie chodź na dyskoteki,
  • nie przesiaduj w galeriach handlowych,
  • zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
  • nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
  • nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
  • zrezygnuj z wycieczek!

  Zajęcia zdalne i nauka w domu

  Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

  Szkoły

  Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/ 

 • Zawieszenie zajęć

   

  Rodzicu,
  ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie
  epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół

  Uczniu,
  pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy
  epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
  Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie:
  gov.pl/koronawirus
  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


  Proszę na bieżąco śledzić informacje na Vulcanie.

 • Zawieszenie zajęć

  Od 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

  Proszę śledzić ogłoszenia na Vulcanie.

  Poniżej przekazuje informacje MEN:

  Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
  • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
  • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
  • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
  • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
  • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

  Dyrektorze,

  • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
  • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
  • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
  • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
  • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
  • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
  • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
  • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
  • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
  • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
  • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

  W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

  Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

  Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

  Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

  Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

  Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

  Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
  • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

   

  Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

  Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

  Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

  Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

 • Rekolekcje

  W tym roku szkolne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 2-4 marca, które wygłosił ks. Michał Kałuziak. Obecnie jest wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich oraz katechetą w Akademickim Zespole Szkół. Tematyka rekolekcji dotyczyła niebezpieczeństw związanych z przybieraniem nieautentycznych postaw (bycie klaunem), prawdziwej miłości oraz walki z pokusami i grzechem. W uroczystej Eucharystii na zakończenie rekolekcji w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta modliliśmy się w intencji całej naszej szkolnej społeczności o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz zdrowie. Dziękujemy ks. Michałowi za trud głoszenia słowa Bożego oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

 • Koronawirus

 • Środki ochronne

 • Jak skutecznie myć ręce

 • Dni otwarte - Zapraszamy !!!

 • Zajęcia dodatkowe z matematyki dla maturzystów

  Zajęcia z matematyki:

  mgr Lamch środa od godziny 14.00

  Serdecznie zapraszamy!

 • Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych

  Dzięki udziałowi  w II i III edycji programu pilotażowego wspierania szkół prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych szkoła pozyskała:

  Kamizelka taktyczna 30 sztuk

  Gumowa atrapa karabinka+ pas nośny 30 sztuk

  Hełm ochronny 30 sztuk

  Busola 11 sztuk

  Okulary taktyczne 30 sztuk

  Replika asg 5 sztuk

  Pistolet asg 3 sztuki

  Kabura udowa 3 sztuki

  Maska ochronna asg 9 sztuk

  Maska mp-5 2 sztuki

  Saperka z pokrowcem 10 sztuk

  Komplet kpp 1 komplet

  Nosze medyczne 1 komplet

  Staza taktyczna 5 sztuk

  Radiotelefon 4 sztuki

  Przybory do walki wręcz 1 komplet

  Makieta karabin AKMS JACK 2 sztuki

  Replika granatu ręcznego 6 sztuk

  Lornetka 2 sztuki

  Kurtka gore-tex 40 sztuk

  Latarka czołówka 30 sztuk

  za kwotę ogólną 52 500zł. /42 000zł.- dotacja z Ministerstwa Obrony Nrodowej, 10 500zł. wkład własny Miasta Katowice/.

  Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie za sfinansowanie przedsięwzięcia.

  Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta za nieocenioną pomoc.

   

 • Bezpieczne ferie

 • Wesołych Świąt !

 • Śląski Festiwal Nauki

  Zapraszamy serdecznie na 4 Śląski Festiwal Nauki w dniach 26 i 27 stycznia, na którym także bedziemy mieć swoje stoisko. https://youtu.be/c0rlEH4YCAY

 • Kampania "Policję tworzą ludzie" realizowana przez Komendę Wojewódzką Policji

  Uczniowie naszej szkoły 19.12.2019 roku mieli możliwość posłuchania wykładu o służbie w policji oraz nauczyć się prawidłowego przebiegu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także technik walki pomocnych w ich zawodowej przyszłości.

 • Z wizytą u przedszkolaków

 • EUROPEJSKI DZIEŃ WIEDZY O ANTYBIOTYKACH

 • "Powstania Śląskie w muzyce i poezji"

  Uczniowie klasy 1p i 1pc we wtorek 12.11.2019 r. udali się na spektakl słowno-muzyczny "Powstania Śląskie w muzyce i poezji". Koncert został przygotowany przez młodzież i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza z udziałem Zespołu Tanecznego "Silesianie" Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Spektakl został przygotowany z okazji 100 Rocznicy Wybuchu I Powstania Śląskiego.

 • 11 listopada - Święto Niepodległości

  11 listopada uczniowie naszej szkoły reprezentacyjnie uczestniczyli w katowickich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Podczas tego święta brali udział w przemarszu pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego.

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć