I pomoc

 • Strajk

  Uprzejmie informuję, że od 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Strajk będzie miał miejsce także w naszej szkole. W poniedziałek 8 kwietnia zgodnie ze wcześniejszym planem odbędą się zajęcia ze strzelectwa na strzelnicy w Kochłowicach. O kolejnych dniach będę informowała na bieżąco- proszę koniecznie śledzić informacje na LIBRUSIE. Ufam, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

  Edyta Porządnicka-Lamch- dyrektor szkoły

  Informacja  MEN  dla rodziców  w  związku z e  strajkiem  nauczycieli

  Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

  Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

  W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

  Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

  Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

  Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

  Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

  1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
  3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
  4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
  5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
  6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
 • Wiosenna akcja szczepienia lisów

  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
  W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
  - gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
  - gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
  - powiatu kłobuckiego,
  - gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
  - powiatu raciborskiego,
  - gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
  - gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.
  W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
  Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

  Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.

  Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

  Na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
  1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
  2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
  3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
  5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
  10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
  11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
  15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
  16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

  Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

 • - Obrazek 1

 • Konkurs recytatorski

  Konkurs recytatorski

  Julia Bazan i Zofia Chytroś reprezentowały naszą szkołę w V edycji Konkursu Recytatorskiego ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck” pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Koleżankom gratulujemy i dziękujemy.

 • XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

  XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

  W środę, 13.03.2019 r., odbył się etap szkolny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tegoroczna tematyka obejmuje Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian. W naszej szkole do konkursu przystąpiło dziewięciu uczniów. Najwięcej punktów zdobyły: Zofia Chytroś, Martyna Biegańska i Roksana Szuda, które będą reprezentować naszą szkołę w etapie diecezjalnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gratulujemy i życzmy powodzenia!

 • DZIEŃ OTWARTY 25 MARCA

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY W DNIU 25 MARCA O GODZINIE 12.30 smiley

 • OSTRZEŻENIE AEROSANITARNE - ryzyko przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu dla Miasta Katowice z dnia 05.02.2019 

 • Bezpłatne przejazdy podczas ferii

  Szanowni Państwo,
  informuję, że Zarząd Województwa Śląskiego z inicjatywy Marszałka Województwa Śląskiego podjął decyzję o wprowadzeniu bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży szkolnej pociągami Kolei Śląskich w czasie trwania ferii zimowych w województwie śląskim, tj. od 9 do 24 lutego 2019 roku. Do bezpłatnych przejazdów dzieci i młodzieży przebywających w tym czasie na terenie naszego województwa uprawnia ważna legitymacja szkolna szkół z obszaru całej Polski.  Więcej szczegółowych informacji w tej sprawie znajduje się na stronie www.slaskie.pl – zakładka Kolej na ferie.
  Zwracam się z prośbą o przekazanie tej informacji rodzicom i opiekunom uczniów i dzieci.
  Z poważaniem
  Magdalena Zymon Dyrektor Wydziału Nadzoru Edukacji

 • Samokształcenie dla klas wojskowych

  Samokształcenie

  Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Biurem do Spraw Proobronnych przygotowało materiały do samokształcenia przewidziane w programie Edukacja Wojskowa dla uczniów – uczestników programu MON. Zaprezentowane tutaj treści dotyczą zagadnień z zakresu historii wojskowości i są uzupełnieniem procesu edukacyjnego realizowanego w szkołach. Opanowanie opracowanych treści służyć ma pogłębieniu wiedzy na temat historii Polski, wychowaniu adeptów programu w duchu patriotyzmu i kultywowaniu pamięci o tradycjach orężnych SZ RP.

  Poniższe materiały mogą służyć do pogłębienia wiedzy historycznej i prawnej również uczniom i nauczycielom innych szkół, nieuczestniczących w programie MON.

  W przyszłości materiały będą uzupełniane o nowe treści.

  Pobierz:
  Historia wojskowości - materiał dla uczniów (plik zawiera aktywne linki)

  Historia wojskowości cz. II - materiał dla uczniów (plik zawiera aktywne linki)
  Historia wojskowości (okładka)

  Regulamin musztry Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - materiał dla uczniów
  Podstawowe zasady Międzynarodowego Prawa Humanitarne Konfliktów Zbrojnych - materiał dla nauczycieli
  Ochrona dóbr kulturalnych podczas konfliktu zbrojnego w prawie międzynarodowym - materiał dla nauczycieli

 • - Obrazek 1

 • Studniówka 2019
  16.01.2019

  Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Studniówka 2019.

 • List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

  List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.  - Obrazek 1

 • Wesołych Świąt

  Wesołych Świąt

  Zdrowych, pogodnych, rodzinnych Świąt oraz wszystkigo, co najlepsze w Nowym Roku smiley

 • COP24

  W dniach od 16 listopada do 17 grudnia 2018 roku uruchomiony został Punkt Informacyjny o COP24 dla mieszkańców. Punkt Informacyjny zlokalizowany jest w Biurze Obsługi Mieszkańca przy ul. Rynek 1 i funkcjonuje w godzinach pracy Urzędu tj. w dniach od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30, w poniedziałki od 7:30 do 17:00. W Punkcie Informacyjnym można uzyskać bieżące informacje dotyczące organizacji Szczytu Klimatycznego w Katowicach. Uruchomione zostały  dwa dedykowane numery telefoniczne: (32) 259-36-39 oraz (32) 259-34-03. Zapytania można również kierować droga elektroniczną na adres e-mail: urzad.miasta@katowice.eu.

 • Zajęcia w 6 bpd w Gliwicach
  13.11.2018

  Dzięki udziałowi w II edycji "Pilotażowego programu wspierania szkół ponadgimnazjalnych prowadzących piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych" organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej nasze klasy wojskowe biorą udział raz w miesiącu w zajęciach w jednostce wojskowej w Gliwicach.

 • Wizyta w jednostce w Tarnowskich Górach
  13.11.2018

  W czwartek 8 listopada uczniowie klas pierwszych o profilu wojskowym wybrali się na dzień otwarty do 5 Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego w Tarnowskich Górach. W jednostce wojskowej mogliśmy uczestniczyć w prezentacji różnych rodzajów broni oraz wozów służących do przeprowadzania oczyszczania chemicznego. Ponadto zapoznaliśmy się z pracą, zadaniami oraz sprzętem, którym posługują się żołnierze z pułku chemicznego. Mogliśmy również pokazać swoje umiejętności na strzelaniu z karabinów do ćwiczeń z wiązką laserową. Żołnierze z Tarnowskich Gór zrobili na nas duże wrażenie, dzieląc się wiedzą oraz swoim doświadczeniem. Na pewno znowu ich odwiedzimy!

 • - Obrazek 1

 • - Obrazek 1

strona:

Wiadomości

Kontakt

 • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
  ul. Obroki 87
  40-833 Katowice
 • 32 204 65 98
  32 204 65 97

Galeria zdjęć