• Matura poprawkowa

     • Matura poprawkowa z matematyki i języka angielskiego odbędzie sie 20 sierpnia o godzinie 9.00

      Komisje:

      matematyka- aula: mgr Błaszczyk-Przybyło-przew., mgr Nolda-Woszek, mgr Korzeniowska, mgr Ortelt-Kubarska-ZSPM

      język angielski-102: mgr Lamch-przew., mgr Pogrzeba-ZSPM

     • Egzaminy poprawkowe

     • 26 sierpnia 2019r.

       

      JĘZYK ANGIELSKI- godz. 10.00- sala 203

      Skład komisji:

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch - przew.

      mgr Adriana Płuciennik-Mentel/mgr Agnieszka Pastusiak

      mgr Małgorzata Korzeniowska

       

      27 sierpnia 2019r.

       

      MATEMATYKA- godz. 10.00- sala 102

      Skład komisji:

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch -przew.

      mgr Lidia Borzyk

      mgr Janusz Lamch

       

      28 sierpnia 2019r.

       

      JĘZYK NIEMIECKI- godz. 10.00- sala 203

      Skład komisji:
      mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

      mgr Marek Manowski

      mgr Agnieszka Błaszczyk-Przybyło

       

      28 sierpnia 2019r.

       

      INFORMATYKA- godz. 12.00- sala 205

      Skład komisji:
      mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

      mgr Łukasz Pownug

      mgr Sylwia Sykosz

       

      29 sierpnia 2019r.

       

      JĘZYK POLSKI- godz. 10.00- sala 107

      Skład komisji:

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

      mgr Liliana Nolda-Woszek

      mgr Andrzej Dulian

       

      29 sierpnia 2019r.

       

      GEOGRAFIA, CHEMIA- godz. 12.00- sala 106

      Skład komisji:
      mgr Edyta Porządnicka-Lamch- przew.

      mgr Joanna Sikorska

      mgr Dorota Tyralik

       

     • Przebudowa DK81

     • PRZEBUDOWA DK81 - NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY I TERMINY WDRAŻANIA

       

      Na duże zmiany w organizacji ruchu muszą przygotować się zarówno mieszkańcy Katowic, jak i mieszkańcy metropolii, którzy dojeżdżają do Katowic do pracy. Zmiany w organizacji ruchu dotyczyć będą także ruchu tranzytowego przecinającego Katowice. Od kwietnia br. trwa kolejny etap prac przy potężnej przebudowie węzła drogowego - skrzyżowania dróg DK86 oraz DK81 (czyli ul. Pszczyńskiej oraz ul. 73 Pułku Piechoty) w Katowicach.​

       

      Najważniejsze zmiany, które będą obowiązywać co najmniej przez 12 miesięcy, zostaną wdrożone od godzin porannych w poniedziałek 27 maja. Zmiany polegać będę przede wszystkim na zawężeniu ul. Pszczyńskiej (DK86) na wysokości Giszowca - do jednego pasa w każdym kierunku – zarówno w stronę Sosnowca, jak i w stronę Tychów. Utrzymane będą funkcjonując włączenia - zjazdy i wyjazdy - ulic Kolistej i 73 Pułku Piechoty z ul. Pszczyńską, jednak ze względu na spodziewane spiętrzenie ruchu w tym obszarze, będzie to utrudnione. Przypomnijmy, że średnio tę drogę pokonuje codziennie aż 58,5 tysiąca pojazdów. Drugą zmianą będzie zamknięcie możliwości zjazdu z autostrady A4 na ul. Pszczyńską - jadąc od strony Gliwic – w kierunku Tychów - zamknięcie to zostanie dokonane w nocy z 26 na 27 maja. Tę trasę pokonuje codziennie średnio ponad 10 tysięcy kierowców.

       

      Wcześniej, w związku z dużym zakresem prac przy wprowadzaniu opisywanych zmian wykonawca prac  24 maja (piątek) dokona zawężenia do jednego pasa ruchy jezdni wschodniej ul. Pszczyńskiej (DK86) – tj. w kierunku na Sosnowiec / Częstochowę na całym odcinku planowanej przebudowy.

       

      Jednocześnie na ul. Gospodarczej od 24 maja nastąpi zmiana pierwszeństwa ruchu. Do tej pory pierwszeństwo miały pojazdy poruszające się ulicą Gospodarczą – natomiast od 24 maja pierwszeństwo będą miały pojazdy poruszające się od ul. Murckowskiej. Na ul. Gospodarczej (w rejonie skrzyżowana z ul. Murckowską) zostaną zamontowane progi wyspowe oraz znaki informujące o zmianie pierwszeństwa ruchu.

       

      - W następnych miesiącach będą wprowadzane także kolejne czasowe zmiany. Zachęcamy wszystkich mieszkańców i osoby zainteresowane tym tematem, by wysłały nam maila na adres przebudowaDK@katowice.eu z tematem „aktualne informacje”. Dzięki temu każdą nową informację będziemy mogli przesłać bezpośrednio na maila osoby, która się do nas zgłosiła – mówi Maciej Stachura, naczelnik wydziału komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice.  

       

       

      --------------------------------------

      Maciej Stachura

      Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej

      Urząd Miasta Katowice

       

      +48 511 985 387

      maciej.stachura@katowice.eu

      Twitter: twitter.com/BiuroPrasoweKce

      Instagram: instagram.com/katowice_press_office

       

       

     • Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe

     • Mamy zaszczyt poinformować, że nasza szkoła została zakwalifikowana do III edycji programu MON "Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe".

    • Rekolekcje
     • Rekolekcje

     • W dniach 15-17 kwietnia odbyły się rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły. W tym roku prowadził je ks. Szymon Karnówka, duszpasterz z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach. Podczas nauk ks. Szymon wskazał na teksty z Pisma Świętego, które mówią o dobroci Pana Boga. Niestety, grzech oddziela człowieka od Stwórcy. Konieczna jest pomoc od Boga, który chce wybawić każdego człowieka z jego grzechów. Lektura słowa Bożego jest konieczna w codzienności, aby poznawać Pana Boga i trwać przy Nim. Dziękujemy ks. Szymonowi za trud głoszenia rekolekcji i życzymy dużo sił oraz darów Ducha Świętego w posłudze kapłańskiej.

     • Wesołego zajączka, co po stole bryka.

      Smacznościami wypełnionymi, Świątecznego koszyka.

      Smacznego jajka, mokrego dyngusa.

      Radości płynącej, ze Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

      Pogody ducha oraz niezapomnianych chwil, spędzonych przy wspólnym stole z najbliższą rodziną.

      Spokojnych Świąt Wielkanocnych

      życzą:

      Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz uczniowie
      XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. W. Pileckiego       

     • Strajk

     • Uprzejmie informuję, że od 8 kwietnia rozpoczyna się ogólnopolski strajk nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Strajk będzie miał miejsce także w naszej szkole. W poniedziałek 8 kwietnia zgodnie ze wcześniejszym planem odbędą się zajęcia ze strzelectwa na strzelnicy w Kochłowicach. O kolejnych dniach będę informowała na bieżąco- proszę koniecznie śledzić informacje na LIBRUSIE. Ufam, że wspólnie uda nam się przejść przez ten czas w sposób spokojny i bezpieczny.

      Edyta Porządnicka-Lamch- dyrektor szkoły

      Informacja  MEN  dla rodziców  w  związku z e  strajkiem  nauczycieli

      Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

      Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

      W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

      Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno‐wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

      Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

      Rodzic, jeśli nie otrzyma komunikatu od dyrektora szkoły lub przedszkola, że nauczyciele przystępują do strajku, bez obaw może przyprowadzić lub wysyłać dziecko do szkoły i nie może spotkać się z sytuacją odesłania lub nieprzyjęcia dziecka do placówki oświatowej.

      Jeżeli pomimo wskazanych obowiązków dyrektora szkoły lub przedszkola, rodzic nie otrzyma wystarczającej informacji, a placówka nie zapewnia opieki dziecku na czas strajku, powinien zgłosić ten fakt do organu prowadzącego (5) oraz kuratora oświaty (6).

      1. Art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
      2. Art. 7 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
      3. § 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. poz. 69, z późn. zm.).
      4. Art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2017 r. poz. 703) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204).
      5. Art. 10 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
      6. Art. 51 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.).
     • Wiosenna akcja szczepienia lisów

     • Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, że w dniach od 04 do 13 kwietnia 2019 r. na terenie województwa śląskiego prowadzona będzie akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie prowadzona przy użyciu samolotów startujących z lotniska Katowice-Muchowiec. Szczepionka zostanie zrzucona z wysokości około 200 metrów, na obszarze woj. śląskiego o powierzchni 7316 km2.
      W 2019 r. ze szczepień zostały wyłączone następujące obszary woj. śląskiego:
      - gmina Blachownia, Kłomnice, Kruszyna, Mykanów i Rędziny w powiecie częstochowskim,
      - gminy Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek i Wielowieś, w powiecie gliwickim,
      - powiatu kłobuckiego,
      - gminy Ciasna, Herby, Kochanowice, Lubliniec i Pawonków w powiecie lublinieckim,
      - powiatu raciborskiego,
      - gminy Krupski Młyn w powiecie tarnogórskim,
      - gminy Lubomia w powiecie wodzisławskim.
      W sumie na terenie województwa śląskiego podczas wiosennej akcji szczepień zostanie wyłożonych 146320 dawek szczepionki (20 dawek szczepionki na 1 km2). Szczepionki będą zrzucane nie tylko nad lasami, ale również nad pozostałymi terenami zielonymi np. pola, łąki, ogródki działkowe. Jednocześnie w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie (WPKiW) dodatkowo zostanie wyłożonych ręcznie 160 dawek szczepionki.
      Przynęta, w której zatopiona jest szczepionka, ma postać małych brunatnych krążków o zapachu zepsutej ryby. Zapach przynęty lisy wyczuwają z odległości około 800 metrów. Podczas podjęcia przynęty przez lisa, tym samym przegryzieniu zatopionej w niej kapsułki zawierającej szczepionkę, w wyniku kontaktu szczepionkowego wirusa z błoną śluzową dochodzi do zaszczepienia lisa.

      Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców województwa o niepodnoszenie szczepionek. Znalezioną przynętę należy pozostawić w danym miejscu. Należy pamiętać o tym, że „zapach ludzki” pozostawiony na przynęcie sprawia, że staje się ona nieatrakcyjna dla lisa. Jednocześnie przypominamy, że przez dwa tygodnie po przeprowadzeniu akcji nie powinno się wyprowadzać zwierząt domowych na tereny zielone (lasy, pola, łąki). Śląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje również, że sama przynęta nie jest niebezpieczna dla człowieka. Natomiast w przypadku otwarcia kapsułki, która znajduje się we wnętrzu przynęty, należy niezwłocznie skontaktować się lekarzem medycyny informując go o tym fakcie.

      Po kontakcie z płynną zawartością kapsułki należy również bezzwłocznie umyć wodą z mydłem części ciała, które zetknęły się ze szczepionką. Wprowadzenie akcji doustnego szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie sprawdziło się jako najskuteczniejsza metoda zwalczania wścieklizny w Europie. Akcja wykładania szczepionek w województwie śląskim odbywa się od 1995r., dwa razy w ciągu roku: wiosną i jesienią. Akcje szczepienia lisów wolno żyjących finansowane są z rezerwy budżetu państwa oraz współfinansowane przez Unię Europejską.

      Na terenie województwa śląskiego w ostatnich latach stwierdzono:
      1. w 2003 roku 1 przypadek wścieklizny u zwierząt dzikich,
      2. w 2004 roku 2 przypadki wścieklizny u zwierząt,
      3. w 2005 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      4. w 2006 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
      5. w 2007 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      6. w 2008 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      7. w 2009 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      8. w 2010 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      9. w 2011 roku 1 przypadek wścieklizny u lisa wolno żyjącego,
      10. w 2012 roku 1 przypadek wścieklizny u psa,
      11. w 2013 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      12. w 2014 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      13. w 2015 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      14. w 2016 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny,
      15. w 2017 roku 1 przypadek wścieklizny u nietoperza,
      16. w 2018 roku nie stwierdzono przypadków wścieklizny.

      Wszelkie dodatkowe informacje w ww. sprawie będą udzielane pod numerem telefonu: 32 42 88 615

    • Konkurs recytatorski
     • Konkurs recytatorski

     • Julia Bazan i Zofia Chytroś reprezentowały naszą szkołę w V edycji Konkursu Recytatorskiego ,,W kręgu poezji i prozy lagrowej więźniarek KL Ravensbruck” pod honorowym patronatem małżonki prezydenta RP Agaty Kornhauser – Dudy organizowanym przez Instytut Pamięci Narodowej. Koleżankom gratulujemy i dziękujemy.

    • XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
     • XXIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

     • W środę, 13.03.2019 r., odbył się etap szkolny XXIII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Tegoroczna tematyka obejmuje Księgę Wyjścia oraz List św. Pawła do Rzymian. W naszej szkole do konkursu przystąpiło dziewięciu uczniów. Najwięcej punktów zdobyły: Zofia Chytroś, Martyna Biegańska i Roksana Szuda, które będą reprezentować naszą szkołę w etapie diecezjalnym na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Gratulujemy i życzmy powodzenia!

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych