• Praca szkoły

     • Szanowni Rodzice

      Czas, który obecnie przeżywamy wymaga od nas wiele cierpliwości i życzliwości. Proszę o wsparcie i tłumaczenie, że nikt nie zostawia dzieci samych sobie, że mogą pytać, oglądać polecane przez nauczycieli materiały, samodzielnie rozwiązywać zadania, co jest bardzo ważne a przede wszystkim daje możliwość sukcesu na egzaminie maturalnym. Jeśli ktoś czegoś nie zrozumie, to może pytać nauczyciela na bieżąco ale też zapytać będzie mógł jak szczęśliwie wrócimy do normalnej pracy.

      Kochani Uczniowie

      Wiem, że jednak trudno Wam bez nauczycieli ale musimy sobie radzić.  

      W najbliższych dniach zostaniecie poinformowani przez swoich nauczycieli o:

      - ewentualnych zmianach w Przedmiotowych Systemach Oceniania,

      - sposobie prowadzenia zajęć,

      -ilości i rodzaju ocen, które uczniowie mogą zdobyć w tym okresie,

      -sposobie poprawy ocen,

      -formach i terminach konsultacji.

      Podstawowym źródłem przekazywania informacji jest system Vulcan. Osoby, które jeszcze nie mają dostępu proszone są o kontakt z wychowawcą klasy.

      Realizacja zajęć odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

      Proszę o kontakt z nauczycielami od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

      Zachęcam wszystkich do pozostania w domu. Życzę dużo zdrowia i spokoju.

       

       

     • Wsparcie psychologiczne MOPS

     •  

      1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
      • telefony stacjonarne: 32 251 15 99   tel./fax 32 257 14 82
      • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
      • email: oik@mops.katowice.pl

      Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

      1. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
      • telefony komórkowe: 572 333 751     725 150 086  oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

      Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

      1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
      • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

      Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.

     • Praca szkoły

     • Od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane będą poprzez email sekretariat@15lo.katowice.pl,  epuap, Vulcan. Swoje potrzeby można także zgłosić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach. Dziękujemy za wyrozumiałość. 

     • Zostań w domu

     • Kochani Uczniowie,  Drodzy Rodzice i Nauczyciele 

      Niestety przyszło nam żyć w ciężkim czasie. Posłuchajmy i zostańmy w domu. Dzisiejsza technika pozwala nam się komunikować i być ze sobą, nie będąc obok siebie.  Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Dużo zdrowia!

     • Informacje

     • Informacje dla uczniów 

      Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

       

      Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby. 

      Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji, ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

      Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!

      Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał. Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

      • nie chodź na dyskoteki,
      • nie przesiaduj w galeriach handlowych,
      • zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
      • nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
      • nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
      • zrezygnuj z wycieczek!

      Zajęcia zdalne i nauka w domu

      Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

      Szkoły

      Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/ 

     • Zawieszenie zajęć

     •  

      Rodzicu,
      ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie
      epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół

      Uczniu,
      pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy
      epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
      Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie:
      gov.pl/koronawirus
      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


      Proszę na bieżąco śledzić informacje na Vulcanie.

     • Zawieszenie zajęć

     • Od 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

      Proszę śledzić ogłoszenia na Vulcanie.

      Poniżej przekazuje informacje MEN:

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • Rekolekcje

     • W tym roku szkolne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 2-4 marca, które wygłosił ks. Michał Kałuziak. Obecnie jest wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich oraz katechetą w Akademickim Zespole Szkół. Tematyka rekolekcji dotyczyła niebezpieczeństw związanych z przybieraniem nieautentycznych postaw (bycie klaunem), prawdziwej miłości oraz walki z pokusami i grzechem. W uroczystej Eucharystii na zakończenie rekolekcji w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta modliliśmy się w intencji całej naszej szkolnej społeczności o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz zdrowie. Dziękujemy ks. Michałowi za trud głoszenia słowa Bożego oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

     • Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych

     • Dzięki udziałowi  w II i III edycji programu pilotażowego wspierania szkół prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych szkoła pozyskała:

      Kamizelka taktyczna 30 sztuk

      Gumowa atrapa karabinka+ pas nośny 30 sztuk

      Hełm ochronny 30 sztuk

      Busola 11 sztuk

      Okulary taktyczne 30 sztuk

      Replika asg 5 sztuk

      Pistolet asg 3 sztuki

      Kabura udowa 3 sztuki

      Maska ochronna asg 9 sztuk

      Maska mp-5 2 sztuki

      Saperka z pokrowcem 10 sztuk

      Komplet kpp 1 komplet

      Nosze medyczne 1 komplet

      Staza taktyczna 5 sztuk

      Radiotelefon 4 sztuki

      Przybory do walki wręcz 1 komplet

      Makieta karabin AKMS JACK 2 sztuki

      Replika granatu ręcznego 6 sztuk

      Lornetka 2 sztuki

      Kurtka gore-tex 40 sztuk

      Latarka czołówka 30 sztuk

      za kwotę ogólną 52 500zł. /42 000zł.- dotacja z Ministerstwa Obrony Nrodowej, 10 500zł. wkład własny Miasta Katowice/.

      Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie za sfinansowanie przedsięwzięcia.

      Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta za nieocenioną pomoc.

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych