• Wsparcie psychologiczne MOPS

     •  

      1. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach będzie można nawiązać zdalny kontakt telefonicznie oraz mailowo:
      • telefony stacjonarne: 32 251 15 99   tel./fax 32 257 14 82
      • telefon komórkowy: 669 777 008 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video
      • email: oik@mops.katowice.pl

      Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 19:00.

      1. W Centrum Poradnictwa Specjalistycznego Metodyki i Strategii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zdalny kontakt telefoniczny:
      • telefony komórkowe: 572 333 751     725 150 086  oba telefony z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

      Dyżury psychologów w godzinach 8:00 – 17:30.

      1. Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej zdalny kontakt telefoniczny:
      • telefon komórkowy: 513 426 177 z możliwością kontaktu przez komunikator WhatsApp i video

      Dyżury psychologów w godzinach 7:30 – 15:30.

     • Praca szkoły

     • Od 16 marca wszystkie sprawy załatwiane będą poprzez email sekretariat@15lo.katowice.pl,  epuap, Vulcan. Swoje potrzeby można także zgłosić do skrzynki znajdującej się przy drzwiach. Dziękujemy za wyrozumiałość. 

     • Zostań w domu

     • Kochani Uczniowie,  Drodzy Rodzice i Nauczyciele 

      Niestety przyszło nam żyć w ciężkim czasie. Posłuchajmy i zostańmy w domu. Dzisiejsza technika pozwala nam się komunikować i być ze sobą, nie będąc obok siebie.  Dbajcie o siebie i o swoich bliskich. Dużo zdrowia!

     • Informacje

     • Informacje dla uczniów 

      Dwutygodniowa przerwa w zajęciach w szkole i na uczelni to nie wakacje ani ferie. To czas, w którym musimy zrobić wszystko, aby nie dochodziło do kolejnych zarażeń koronawirusem. Dlatego pozostań w domu, nie spotykaj się ze znajomymi, nie przesiaduj w galeriach handlowych, kinach i kawiarniach. Oprócz tego – dbaj o higienę i często myj ręce wodą z mydłem. Pamiętaj, że to również od Ciebie zależy, czy wirus będzie rozprzestrzeniał się dalej!

       

      Od 12 do 25 marca zajęcia w szkołach i na uczelniach zostały zawieszone. Powód jest prosty – nie chcemy, abyście byli narażeni na zakażenie koronawirusem. Nie chcemy również, aby wirus zarażał kolejne osoby. 

      Dlatego musisz pamiętać, że odwołanie lekcji, ćwiczeń czy wykładów nie oznacza, że możesz w tym czasie spotykać się ze znajomymi i nadrabiać towarzyskie zaległości!

      Korona party i wypad do Zakopanego? Odpuść sobie!

      Imprezy typu „Korona party” lepiej przełożyć na później – kiedy wirus nie będzie nam już zagrażał. Dlatego też w najbliższym czasie zrezygnuj z wszelkich spotkań towarzyskich i:

      • nie chodź na dyskoteki,
      • nie przesiaduj w galeriach handlowych,
      • zrezygnuj z kina, kawiarni i restauracji,
      • nie korzystaj z komunikacji publicznej (lub ogranicz ją do niezbędnego minimum),
      • nie uczestnicz w spotkaniach towarzyskich,
      • zrezygnuj z wycieczek!

      Zajęcia zdalne i nauka w domu

      Nauczyciele i wykładowcy akademiccy mogą przesyłać swoim uczniom i studentom materiały do pracy w domu. Wszystko po to, aby koronawirus nie wpłynął na realizację programów nauczania.

      Szkoły

      Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/ 

     • Zawieszenie zajęć

     •  

      Rodzicu,
      ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie
      epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół

      Uczniu,
      pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy
      epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?
      Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie:
      gov.pl/koronawirus
      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.


      Proszę na bieżąco śledzić informacje na Vulcanie.

     • Zawieszenie zajęć

     • Od 12 marca uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

      Proszę śledzić ogłoszenia na Vulcanie.

      Poniżej przekazuje informacje MEN:

      Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

      Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

      • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
      • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
      • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
      • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
      • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
      • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

      Dyrektorze,

      • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
      • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
      • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
      • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
      • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
      • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
      • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
      • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
      • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
      • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
      • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

      W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

      Rodzicu,

      • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
      • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
      • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
      • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
      • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
      • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

      Uczniu,

      • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
      • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
      • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
      • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

      Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

      Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

      Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

      • dziennik elektroniczny;
      • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
      • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

      Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

      Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

      • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
      • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

       

      Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

      Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

      Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

      Departament Informacji i PromocjiMinisterstwo Edukacji Narodowej

     • Rekolekcje

     • W tym roku szkolne rekolekcje wielkopostne odbyły się w dniach 2-4 marca, które wygłosił ks. Michał Kałuziak. Obecnie jest wikariuszem w parafii Trójcy Przenajświętszej w Piekarach Śląskich oraz katechetą w Akademickim Zespole Szkół. Tematyka rekolekcji dotyczyła niebezpieczeństw związanych z przybieraniem nieautentycznych postaw (bycie klaunem), prawdziwej miłości oraz walki z pokusami i grzechem. W uroczystej Eucharystii na zakończenie rekolekcji w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Herberta modliliśmy się w intencji całej naszej szkolnej społeczności o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego oraz zdrowie. Dziękujemy ks. Michałowi za trud głoszenia słowa Bożego oraz zapewniamy o naszej modlitwie.

     • Pakiet wyposażenia dla klas mundurowych

     • Dzięki udziałowi  w II i III edycji programu pilotażowego wspierania szkół prowadzących piony Certyfikowanych Klas Mundurowych szkoła pozyskała:

      Kamizelka taktyczna 30 sztuk

      Gumowa atrapa karabinka+ pas nośny 30 sztuk

      Hełm ochronny 30 sztuk

      Busola 11 sztuk

      Okulary taktyczne 30 sztuk

      Replika asg 5 sztuk

      Pistolet asg 3 sztuki

      Kabura udowa 3 sztuki

      Maska ochronna asg 9 sztuk

      Maska mp-5 2 sztuki

      Saperka z pokrowcem 10 sztuk

      Komplet kpp 1 komplet

      Nosze medyczne 1 komplet

      Staza taktyczna 5 sztuk

      Radiotelefon 4 sztuki

      Przybory do walki wręcz 1 komplet

      Makieta karabin AKMS JACK 2 sztuki

      Replika granatu ręcznego 6 sztuk

      Lornetka 2 sztuki

      Kurtka gore-tex 40 sztuk

      Latarka czołówka 30 sztuk

      za kwotę ogólną 52 500zł. /42 000zł.- dotacja z Ministerstwa Obrony Nrodowej, 10 500zł. wkład własny Miasta Katowice/.

      Serdecznie dziękujemy Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Panu Prezydentowi Marcinowi Krupie za sfinansowanie przedsięwzięcia.

      Dziękujemy również pracownikom Urzędu Miasta za nieocenioną pomoc.

       

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych