• Egzaminy poprawkowe

     • 26.08.2021 godz. 9.00 język polski

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch

      mgr Liliana Nolda-Woszek

      mgr Katarzyna Tarnawa-Pieśniak

      26.08.2021 godz. 11.00 język niemiecki

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch

      mgr Lidia Koczuła

      mgr Marek Manowski

      27.08.2021 godz. 9.00 chemia

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch

      mgr Joanna Sikorska

      mgr Janusz Lamch

      27.08.2021 godz. 10.00 język angielski

      mgr Edyta Porządnicka-Lamch

      mgr Adriana Płuciennik-Mentel

      mgr Agnieszka Pastusiak

     • Nabór- szkolenie

     • Szanowni Państwo!

      Zapraszamy Państwa na wydarzenie na żywo, na którym zaprezentujemy proces rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w oparciu o system firmy VULCAN. Podczas prezentacji opowiemy kandydatom, jak wygląda tegoroczny harmonogram naboru, na co zwrócić szczególną uwagę, jakie dokumenty dostarczają kandydaci do szkół. Przejdziemy również przez proces wyboru placówek oraz podpisywania elektronicznego wniosku.

      Wydarzenie rozpocznie się 13 maja 2021 r. o godzinie 17:00,  będzie trwać maksymalnie 90 minut.

      Webinarium jest darmowe i dostępne dla wszystkich zainteresowanych bez żadnych ograniczeń. Webinar będzie udostępniony przez stronę rozprowadzającą www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja, która przekieruje kandydatów na właściwe wydarzenie na serwisie YouTube.

       

      Adres strony rozprowadzającej:

      https://www.vulcan.edu.pl/akcjarekrutacja

      Adres grafiki z zaproszeniem: (grafika poniżej)

      https://www.vulcan.edu.pl/vulcang_files/user/baner-wydarzenie-naborowe-system0421.jpg

       

       

      Z poważaniem

      Marzena Dec

      Konsultant ds. szkoleń i wdrożeń.

       

       

     • Szkolny Telefon Zaufania

     • Drodzy Rodzice I Uczniowie

      Z powodu sytuacji związanej z pojawieniem się epidemii koronawirusa i braku możliwości osobistego kontaktu szkoła uruchamia tymczasowy telefon zaufania, by zaoferować Państwu i Uczniom inną możliwość współpracy. Pedagog szkolny pod numerem 604 172 871 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 jest gotowy do udzielenia pomocy i wsparcia.

      Równocześnie informuję, że wszelkie problemy natury pedagogicznej i psychologicznej można również zgłaszać w naszej poradni pod numerem 32 254 23 12 od godz. 9.00 do 13.00 692 125 140 od godz.8.00 do 16.00 509 582 994 od godz. 8.00 do 12.00 lub drogą emailową na adres poradnia1@ppp1katowice.pl

      Wszystkim życzę dużo zdrowia i spokoju

      Pozdrawiam serdecznie pedagog szkolny Barbara Moskaluk

     • 1 marca

     • Nowa galeria ! marca została dodana do albumu fotograficznego

      W poniedziałek 1 marca 2021 r. na cmentarzu komunalnym w Katowicach przy ul. Murckowskiej odbyły się wojewódzkie obchody Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych“.

      Uroczystość odbyła się w miejscu, w którym staraniem IPN powstaje kwatera Żołnierzy Niezłomnych. W uroczystości wzięli udział: Jarosław Wieczorek, wojewoda śląski, Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, biskup Marek Szkudło, dr Andrzej Sznajder, dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, a także przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich, harcerzy i delegacja naszej szkoły. 

       

     • Dzień Żołnierzy Wyklętych

     • 1 marca czcimy pamięć o Żołnierzach Wyklętych, dlatego symbolicznie złożyliśmy hołd Naszemu Patronowi składając kwiaty i zapalając znicz przy Obelisku na Skwerze noszącym Jego imię. Niech te skromne wyrazy pamięci będą wyrazem naszej wdzięczności wobec rtm.Pileckiego, który do końca pozostał wierny Niepodległej.

     • 1 marca

     • Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny zaprasza uczniów i nauczycieli na koncert onlinez okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Koncert odbędzie się 1 marca o 18.30.Szczegóły w serwisie YouTube: @zespolslaskofficial oraz w serwisie Facebook: @zespolslask

     • Śląska Szkoła Ćwiczeń

     • Śląska Szkoła Ćwiczeń  Nasza Szkoła bierze udział w projekcie Śląska Szkoła Ćwiczeń. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzw. transversal skills niezbędnych na rynku pracy obejmujących matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin), ICT, umiejętność rozumienia (ang. literacy), kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy, jak również nauczania eksperymentalnego oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

     • Akcja "Pod biało-czerwoną"

     • Serdecznie zapraszamy do włączenia się do projektu „Pod biało-czerwoną”, realizowanego pod honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. 

      Zakup masztów i flag dla każdej z gmin

      Inicjatywa zakłada sfinansowanie przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zakupu masztów i flag w każdej z gmin w Polsce, której mieszkańcy dołączą do projektu. Przedsięwzięcie ma na celu połączenie Polaków pod flagą państwową, a także godne uczczenie pamięci o bohaterach Bitwy Warszawskiej w 1920 roku – w szczególności wśród młodego pokolenia. Zachęcamy do tego, aby również Państwa szkoła stała się częścią tego wielkiego historycznego przedsięwzięcia. 

      W jaki sposób wziąć udział w projekcie? 

      Aby spełnić założenia projektu, wystarczy zebrać odpowiednią liczbę głosów poparcia online, dlatego też prosimy o poinformowanie uczniów, nauczycieli i rodziców o możliwości oddania głosów poparcia. 

      Informacja na ten temat znajduje się pod linkiem  https://bialoczerwona.www.gov.pl/. Każdy mieszkaniec danej gminy może oddać jeden głos poparcia na swoją gminę. W najbliższych dniach dostępna będzie również interaktywna mapa, za pomocą której można na bieżąco sprawdzać liczbę głosów. 

      Serdecznie zapraszam do udziału w akcji!

       

      Z poważaniem

      Anna Ostrowska
      Rzecznik Prasowy MEN 

     • Bezpieczeństwo w środkach transportu

     • Zasady bezpiecznego korzystania
      z pojazdów publicznego transportu zbiorowego w trakcie epidemii
      SARS-CoV-2 w Polsce

      Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Infrastruktury, 24.08.2020 r.

      Pasażer:

      1. Pasażer ma obowiązek zasłaniania ust i nosa w pojazdach publicznego transportu zbiorowego.
      2. Pasażer ma obowiązek zachowania bezpiecznego odstępu od innych pasażerów.

      Kierowca i obsługa pojazdu:

      1. Obsługa pojazdu ma obowiązek zasłaniania ust i nosa (rekomendowane maseczki, przyłbice). Obowiązek nie dotyczy kierowców pojazdów, którzy przebywają w wydzielonych w pojeździe kabinach, nie mając kontaktu z pasażerami i innymi pracownikami obsługi pojazdu.
      2. Kierujący pojazdem może  nie wpuścić  do pojazdu osoby bez zasłoniętych ust i nosa oraz wyprosić  pasażera z pojazdu, który nie zasłania ust i nosa.
      3. Zablokowanie przycisków do otwierania/zamykania drzwi. Otwieranie/zamykanie drzwi przez kierującego.

      Przedsiębiorca:

      1.  Obłożenie miejsc w pojazdach musi być zgodne z aktualnymi przepisami prawnymi:
       1. 50% liczby miejsc siedzących albo 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących, określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych – w ramach gminnych przewozów pasażerskich, komunikacji miejskiej, powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich i powiatowych przewozów pasażerskich w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 3, 4, 10 i 10a ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym i przewozów pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – wykonywanych wyłącznie w obszarze czerwonym,
       2. 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych.
      2. Ozonowanie pojazdu lub dezynfekcja z użyciem alternatywnej metody po zakończeniu przewozu każdego dnia.
      3. Regularne mycie i dezynfekcja, stosownie do potrzeb, powierzchni dotykowych w pojeździe podczas przerw w pracy pojazdu, nie mniej niż 2 razy dziennie.
      4. W razie konieczności  zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów w godzinach szczytu komunikacyjnego.
      5. W przypadku szkolnych przewozów autobusowych, zapewnienie środków do dezynfekcji rąk przy wsiadaniu do pojazdu i po jego opuszczeniu przez pasażerów.
      6. Zapewnienie dla pasażerów środków do dezynfekcji na terminalach, dworcach autobusowych, z których odjeżdżają i przyjeżdżają pojazdy komunikacji publicznej.
      7. Umieszczenie w pojeździe informacji dot. obowiązku zasłaniania ust i nosa oraz zachowania dystansu społecznego co najmniej 1,5 m.
      8. Aktualizowanie zasad w zależności od obowiązywania w danym powiecie strefy czerwonej lub żółtej.
      9. W przypadku stosowania w pojeździe urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych, tzn. działających w systemie zapewniającym możliwość pracy bez stosowania powietrza pochodzącego z cyrkulacji powietrze zużyte wywiewane z wnętrza pojazdu powinno być, w miarę możliwości, usuwane na zewnątrz, a do wnętrza nawiewane powinno być głównie uzdatnione powietrze świeże (atmosferyczne) z możliwie jak najmniejszym dodatkiem powietrza z systemu cyrkulacji.
      10. Jeśli w pojeździe stosowane jest powietrze podlegające cyrkulacji, krążące w układzie zamkniętym, powinno podlegać filtracji z użyciem wysokiej klasy filtrów powietrza o oznaczeniach zgodnych z aktualną klasyfikacją filtrów i normami określającymi ich sprawność w zakresie redukcji liczby cząstek o określonej wielkości – stosowanie powietrza z cyrkulacji jest dopuszczalne tylko w przypadku braku możliwości innych rozwiązań technicznych oraz ograniczone do niezbędnego minimum. Personel techniczny podczas dezynfekcji musi stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
      11. W przypadku braku wentylacji lub klimatyzacji, pożądanym jest, aby wymiana powietrza w środkach transportu odbywała się poprzez pozostawienie otwartych okien i wywietrzników dachowych.
      12. W przypadku zagrożenia biologicznego (przejazd osoby chorej z wyraźnymi objawami choroby, krew i wymioty) konieczne jest natychmiastowe wycofanie pojazdów z eksploatacji do czasu pełnej dezynfekcji.
  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • sekretariat@15lo.katowice.pl
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych