• Program wychowawczy

    • Załącznik nr 5 do statutu- Program wychowawczy

     1. Główne założenia programu wychowawczego

      

     1. Integracja wychowania i kształcenia jako podstawowych elementów całościowego rozwoju ucznia.
     2. Dbałość szkoły o zachowanie właściwych proporcji między przekazem informacji, rozwijaniem umiejętności i wychowywaniem czyli nauczaniem i wychowaniem.
     3. Traktowanie ucznia jako podmiotu wychowania i kształcenia jako potencjalnego klienta naszej oferty edukacyjnej, mającej na celu zainteresowanie uczniów i rodziców ofertą „dobrej” wychowawczo i edukacyjnie szkoły – tworzenie szkoły przyjaznej.
     4. Współpraca dyrekcji, nauczycieli, wychowawców, katechetów, prowadząca do stworzenia właściwego klimatu wychowawczego, opartego na stosunkach wzajemnego szacunku, życzliwości, a tym samym stworzenie warunków do efektywnej edukacji.
     5. Włączenie wszystkich organów szkoły (kierownictwo szkoły, nauczyciele, uczniowie /samorząd/, rodzice /Rada Rodziców/, w pracę wychowawczą, zmierzającą do przezwyciężenia chaosu w sferze wartości uczniów.
     6. Nasycenie pracy dydaktycznej elementami wychowawczymi.
     7. Realizacja tematyki wychowawczej na lekcjach z wychowawcą.

      

     2.    Priorytety w zakresie wychowania

      

     1. Pomoc uczniowi w odnalezieniu właściwego systemu wartości i ich hierarchizacja.
     2. Odnajdywanie miejsca w rodzinie, grupie koleżeńskiej.
     3. Kształtowanie etyki pracy.
     4. Informowanie o współczesnych zagrożeniach i patologiach społecznych, jak narkomania, alkoholizm.

      

     1.     Model absolwenta      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych