• OPW

    •                       XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach od 22 lat kształci uczniów w klasach wojskowych a od 2018 roku prowadzi certyfikowane klasy wojskowe pod patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej. Szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną /pomieszczenie do nauki strzelania, wszystkie sale wyposażone w monitory interaktywne, nowoczesna pracownia komputerowa/ oraz doświadczoną kadrą. W roku szkolnym 2022/2023 jako jedyna w Katowicach szkoła otrzymała zgodę na utworzenie OPW.

     CO TO JEST OPW?

     OPW- Oddział Przygotowania Wojskowego stanowi nową ofertę edukacji wojskowej skierowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku kończysz szkołę podstawową i zastanawiasz się nad wyborem szkoły ponadpodstawowej, która wydatnie przyczyni się nie tylko do zdobywanej przez Ciebie wiedzy i niezbędnego wykształcenia, ale także przygotuje i ułatwi ewentualne związanie swojej przyszłości z zawodem żołnierza, w tym m.in. zapewni dodatkowe punkty rekrutacyjne do uczelni wojskowych!? OPW to oferta dla Ciebie.

     PROGRAM SZKOLENIA

     Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum  wynosi 230 godzin nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.

     KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

     Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

     - uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi      z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo  w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);

     - możliwość odbycia skróconej służby, która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;

     - zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP; pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);

     - stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

     SERDECZNIE ZAPRASZAMY

      

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych