• TREŚCI NAUCZANIA

    • Treści nauczania

     1.      Organizacja i zadania Wojska Polskiego.

                 - organizacja i cele działań Wojsk Lądowych

                 - organizacja i cele działań Sił Powietrznych

                 - organizacja i cele działać Marynarki Wojennej

                 - organizacja i cele działań Wojsk Specjalnych

                 - symbole narodowe i stopnie wojskowe

     2.      System kształcenia zawodowego w służbach wojskowych

                 - struktura szkół i ośrodków szkolenia

                 - zasady naboru i oczekiwane predyspozycje od kandydatów do wyższych szkół oficerskich,     szkół podoficerów

                 - Narodowe Siły Rezerwowe i zawodowa służba wojskowa

     3.      Elementy musztry indywidualnej i zespołowej

                 - umundurowanie i stosunek żołnierza do munduru

                 - postawa zasadnicza i swobodna

                 - marsz krokiem zwykłym i defiladowym

                 - zwroty w miejscu

                 - zasady oddawania honorów

                 - oddawanie honorów bez nakrycia głowy w miejscu i w marszu

                 - oddawanie honorów w nakryciu głowy w miejscu i w marszu

                 - dowodzenie – wydawanie podstawowych komend i kontrola ich wykonania

                 - wykonywanie zbiórek w wyznaczonym miejscu i ugrupowaniu

                 - marsz, bieg, zatrzymanie

                 - oddawanie honorów pododdziałem

                 - święta państwowe

     4.      Wyszkolenie strzeleckie

                 - warunki bezpieczeństwa obowiązujące podczas strzelania

                 - warunki odbywania strzelania

                 - zasady bezpiecznego zachowania się na strzelnicy i posługiwania się bronią

                 - budowa i posługiwanie się bronią strzelecką długą

                 - budowa i posługiwanie się bronią strzelecka krótką

                 - postawa strzelecka

                 - celowanie i prowadzenie celnego ognia

                 - przeładowywanie, rozładowywanie i sprawdzanie  rozładowania broni

     5.      Pierwsza pomoc w warunkach terenowych

                 - sposoby wzywania pomocy w terenie niedostępnym

                 - zasady bezpiecznego poruszania się w górach i terenie nieznanym

                 - pierwsza pomoc przy urazach głowy, kończyn i kręgosłupa w warunkach terenowych

                 - organizacja grupy podczas wypadku

                 - pierwsza pomoc przy hipotermii

                 - przejmowanie przewodnictwa w grupie, podział ról

      

     6.      Terenoznawstwo

                 - wyznaczanie kierunku północnego z mapą i bez mapy

                 - posługiwanie się mapą, czytanie mapy

                 - znaki umowne

                 - posługiwanie się kompasem

                 - wyznaczanie azymutu i marsz na azymut

                 - przeliczanie skali mapy na wartość rzeczywistą

                 - określanie swojego położenia w terenie

                 - określanie swojego położenia na mapie

                 - marszobieg na orientację

  • Kontakty

   • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
   • 32 204 65 98 32 204 65 97
   • ul. Obroki 87 40-833 Katowice Poland
   • Przystanek: Osiedle Witosa II • dojazd autobusami linii: 51, 109, 138, 238, 675 - Przystanek usytuowany jest na skrzyżowaniu ulic Witosa i Obroki. Aby dojść do szkoły należy minąć skrzyżowanie i skręcić w lewo. Odległość: ~ 500 metrów. Czas marszu: ~ 5 minut. Przystanek: Obroki Dulęby • dojazd autobusami linii: 70, 115, 165 - Przystanek znajduje się najbliżej szkoły. Aby z tego przystanku trafić do naszej placówki należy udać się wzdłuż drogi. Odległość: ~ 80 metrów. Czas marszu: ~ 2 minuty.
 • Galeria zdjęć

   brak danych