I pomoc

Kalendarz

Kalendarz 2017/2018

Kalendarz

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r. godz. 9.00 /poniedziałek/

Zebrania organizacyjne z rodzicami

7 września 2017r. godz. 17.00 /czwartek/

Poligon klas pierwszych

18-22 września  2017r.

Konferencja analityczna- wyniki matur

12 października 2017r. godz. 16.00 /czwartek/

Zebrania z rodzicami, konsultacje

12 października 2017r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie zagrożeń semestralną oceną niedostateczną

22 listopada 2017r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

23 listopada  2017r. godz.17.00 /czwartek/

Wystawienie propozycji ocen semestralnych

7  grudnia 2017r. godz. 12.00 /środa/

Wigilie klasowe

22 grudnia 2017r. godz. 9.00 /piątek/

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017r.

Wystawienie ocen semestralnych

20 grudnia  2017r. godz.14.00 /środa/

Zakończenie zajęć I semestru- konferencja klasyfikacyjna

22 grudnia 2017r. godz. 10.30  /piątek/

Ferie zimowe

29 stycznia – 11 lutego  2018r.

Konferencja podsumowująca

22  lutego 2018r. godz.15.00 /czwartek/

Zebrania z rodzicami, konsultacje

22  lutego 2018r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie uczniom klas trzecich zagrożeń oceną niedostateczną

21  marca 2018r. godz. 12.00 /środa/

Zebrania rodziców- poinformowanie rodziców uczniów klas 3 o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

22  marca 2018r. godz. 17.00 /czwartek/

Rekolekcje wielkopostne

26-28 marca 2018r.

Wystawienie uczniom klas trzecich propozycji ocen rocznych

11 kwietnia 2018r. godz. 12.00 /środa/

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca- 3 kwietnia 2018r.

Wystawienie ocen rocznych uczniom klas 3

24 kwietnia 2018r. godz. 12.00 /wtorek/

Konferencja klasyfikacyjna

25 kwietnia 2018r. godz.14.45 /środa/

Zakończenie zajęć w klasach trzecich

27 kwietnia 2018r. godz.12.00 /piątek/

Egzamin maturalny w sesji wiosennej

4-23 maja 2018r. /4 maja  j.polski, 7 maja matematyka
8 maja język angielski/

Poligon  wiosenny

maj 2018r.

Wystawienie zagrożeń roczną oceną niedostateczną

15 maja 2018r. godz. 12.00 /wtorek/

Zebrania rodziców- poinformowanie o zagrożeniu oceną niedostateczną, konsultacje

17 maja 2018r. godz. 17.00 /czwartek/

Wystawienie propozycji ocen rocznych

30 maja 2018r. godz. 12.00 /środa/

Wystawienie ocen rocznych

18 czerwca 2018r. godz. 15.00 /poniedziałek/

Konferencja klasyfikacyjna

20 czerwca 2018r. godz. 14.00 /środa/

Konferencja plenarna

21  czerwca 2018r. godz. 13.00  /czwartek/

Dni wolne /święta/

1 listopada 2017r. /środa/

1 stycznia 2018r. /poniedziałek/

1 maja 2018r. /wtorek/

3 maja 2018r. /czwartek/

31 maja 2018r. /czwartek/

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

30 października 2017r. /poniedziałek/

31 października 2017r. /wtorek/

30 kwietnia 2018r. /poniedziałek/

2 maja 2018r. /środa/

4 maja 2018r. /piątek/

7 maja 2018r. /poniedziałek/

8 maja 2018r. /wtorek/

1  czerwca 2018r. /piątek/

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

22 czerwca 2018r. godz. 9.00 /piątek/

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018r.

 

Wiadomości

Kontakt

  • XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach
    ul. Obroki 87
    40-833 Katowice
  • 32 204 65 98
    32 204 65 97

Galeria zdjęć